Uw probleem door ons al opgelost

Door: Reware • Geplaatst op 18 augustus 2017

Doordat wij de kennis én de software kunnen aanbieden

Steeds meer thuiszorgorganisaties zijn geïnteresseerd in de software oplossingen van de Reware organisatie en kiezen voor ons totaalplaatje. Dit komt naast de gedegen totaaloplossing die Reware biedt bovenal doordat wij uw probleem al kennen en opgelost hebben. Mogelijk gemaakt door onze kennis en ervaring en ons Reware platform.

Hier zit het feitelijke DNA van Reware. Meer dan een softwareleverancier is Reware een klankbord voor uw organisatie en haar processen. Wij luisteren naar uw verhaal, uw beleving van de ontwikkelingen in de thuiszorg en de uitdagingen die u ziet. Uw ideeën en wensen vertalen wij naar logische en krachtige procesinrichtingen in de Reware software. Samen maken we u organisatie LEAN. Wij regelen het platform voor uw processen, u de uitvoering!

Neem de toenemende vergrijzing. Er komen allerlei bedreigingen op organisaties af de komende jaren. Reware helpt uw organisatie om deze bedreidingen als kansen te leren zien. Immers, organisaties die vooruitkijken en tijdig inspelen op het aanstaande personeelstekort in de sector, behouden de slagkracht om kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Door uw processen op de juiste manier te modelleren in de Reware software profiteert u van een enorm rendement in al uw processen.

Wellicht herkent u zich in één van deze uitdagingen die wij bij andere klanten al omgezet hebben in oplossingen en daardoor kansen:

  • Tekort aan personeel
  • Mismatch kwalificaties personeel en daadwerkelijke zorgvraag
  • Dreigende verliezen door gedaalde overheidsbudgetten
  • Kwaliteitsprocessen niet onder controle tav inspectie
  • Financiële processen niet onder controle tav productieverantwoording
  • Signaleringsfunctie bij cliënten is verdwenen door drukte personeel
  • Geen tijd voor aanleren zelfmanagement en regie bij cliënten
  • Onduidelijke afstemming en regie tussen professionele zorg en mantelzorg bij cliëntsituaties
  • Ziekteverzuim personeel door werkdruk
  • Verouderde ICT oplossingen en bijbehorende te dure hard- en software licenties

En zo zijn er nog tal van aandachtspunten meer die Reware reeds opgelost heeft.

Stelt u uzelf de vraag waarom heeft u uw problemen nog niet kunnen oplossen? Is het antwoord ‘niet de juiste software’, dan is Reware uw oplossing. Is het antwoord ‘niet de juiste kennis om te veranderen’, dan is Reware ook uw antwoord.

Benieuwd? Klik hier voor ons contactformulier.