Software that cares

Complete controle over het zorgproces

Nog nooit was het zo eenvoudig om overzicht en inzicht te krijgen over het totale zorgproces. Real-time en in overzichtelijke schermen en rapportages. Reware is de enige software die alle aspecten van het zorgproces dekt. U monitort, controleert en bestuurt het zorgproces op een nieuwe manier. Reware is zorg 2.0. Recare is dé oplossing voor zorgaanbieders die V&V, begeleiding of huishoudelijke hulp leveren in de thuissituatie of bij kleinschalig wonen oplossingen.

softwarethatcares_4

Vertrouwde intelligentie: Elektronisch Cliënten Dossier

Het ECD van Recare ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden bij de cliënt thuis. Zorgdoelen worden op basis van de anamnese voorgevuld en gekoppeld met zorgafspraken in het systeem. De cliënt ondertekent de benodigde formulieren digitaal. Rapporteren op doelen is vanzelfsprekend eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Monitoring van de zorg vindt doorlopend plaats op elk gewenst aggegratieniveau. Het ECD kan middels een eenvoudige koppeling ook “stand alone” worden aangeboden.

 

softwarethatcares_1Zorgafspraken opstellen & naleven

Recare bewaakt deadlines, genereert de noodzakelijke documenten en archiveert. Recare rapporteert en informeert. Overzichtelijke managementinformatie, betrouwbaar en up-to-date. Relevante instrumenten waarmee u kunt sturen, plannen, opstellen en naleven. Meten is weten. Weten is juist handelen.

Meer weten over cliëntenbeheer

 

softwarethatcares_2De juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment

De eerste winst behaald. Recare selecteert en adviseert medewerkers die de beste match maken met de zorgbehoeften van de client. Zo plant Recare optimaal. De juiste medewerker, met de juiste bevoegdheden bij de juiste cliënt op het juiste moment. Op basis van inzetbaarheid, competenties, beschikbaarheid en arbeidscontract. Recare maakt voor deze medewerker de meest efficiënte zorgroute. Kwalitatieve inzet die perfect aansluit op de zorgbehoefte en zo min mogelijk verlies in reistijd. Maximaal tijd voor zorg.

Meer weten over slim plannen

 

softwarethatcares_3Uw team inzichtelijk in beeld

Recare registreert, signaleert en activeert. Over de huidige personeelsinzet en over de verwachte behoefte. Recare houdt toezicht op de kwalificaties van de medewerkers en brengt inzicht in de eisen waaraan medewerkers moeten voldoen, nu en in de toekomst. Recare adviseert over de opleidingen die het best aansluiten en haalt zo het beste uit uw medewerkers.

Meer weten over medewerkerbeheer

Uw financiën op orde en de salarissen goed geregeld

Als enige softwaresysteem op de markt verzorgt Recare de totale financiële administratie; van proforma factuur tot declaratie tot aan journaalpost. Uw inkoopafspraken bepalen de leveringsvoorwaarden binnen het systeem en zijn de basis waarop uw periode afgehandeld wordt. U heeft inzage in niet-facturabele productie en via het digitale berichtenverkeer (iWLZ, iWMO, ZVW) is uw digitale declaratieproces geborgd. Tevens biedt de software u uitgebreide financiële rapportagemogelijkheden.

Ook de salarissen van uw medewerkers worden door de salarismodule conform CAO VVT berekend, inclusief reiskosten, ORT, toeslagen en inhoudingen. De loongegevens exporteert u eenvoudig naar uw salarispakket van keuze. Via de mobiele applicatie kan de medewerker eenvoudig zijn loonstroken, c-uren en verlofuren inzien.

Overal aan gedacht

Recare is intelligent en denkt met u mee, zodat u meer tijd aan zorg kunt besteden. Indirecte- en directe medewerkers zien dat Recare hun veel werk uit handen neemt. Recare denkt overal aan.