skip to Main Content

Reware behaalt Groene Vink 2019

In de thuiszorg worden in verschillende softwaresystemen tal van gegevens uitgewisseld tussen ketenpartners. Deze informatie-uitwisseling over de administratie van de zorg, gebeurt volgens de landelijke informatiestandaarden, ook wel iStandaarden genoemd. De iStandaarden geven aan welke informatie in welk format in een bericht moeten worden opgenomen. Zorginstituut Nederland beheert en ontwikkelt de iStandaarden. Bij grote releases van de iStandaarden kunnen softwareleveranciers een Groene Vink behalen. De Groene Vink geeft zekerheid dat de berichten die de software genereert in orde zijn. Ook in 2019 kon door softwareleveranciers de Groene Vink worden behaald. Reware heeft als een van de eerste organisaties de Groene Vink voor de iWMO 2.3 standaard behaalt. Een garantie dat de berichtenafhandeling in onze software voldoet aan de daaraan gestelde eisen.