skip to Main Content

Maar dan ook écht

voor de thuiszorg.

Wanneer het werken met de Reware App voor organisaties niet mogelijk of wenselijk is, is RemotePro dé oplossing om medewerkers digitaal te betrekken bij de zorgverlening. In RemotePro zijn de basisonderdelen voor zorgverleners opgenomen. RemotePro hoeft niet perse op een mobiel device te worden gebruikt, maar kan ook op de PC worden geopend. Daarmee is het voor alle medewerkers toepasbaar.

Waar de Reware App met name gebruikt wordt door (grotere) organisaties die veel Verpleging & Verzorging leveren, wordt RemotePro met name toegepast door organisaties die huishoudelijke ondersteuning bieden.

Bekijk modules Neem contact op

Planning

Ook in RemotePro zijn alle functionaliteiten rondom Planning opgenomen. Naast het inzien van hun eigen planning en het kunnen registreren van de gewerkte uren, kunnen medewerkers onder meer:

 • Teamplanning inzien
 • Planningen ruilen met collega’s
 • Inschrijven op openstaande planningen en routes
 • Planningen wijzigen (of een verzoek daartoe indienen)
 • Collega planning inzien

HR participatie en salaris informatie

Medewerkers kunnen via de Reware App documenten digitaal afhandelen, maar ook hun eigen gegevens beheren en eenvoudig verlof aanvragen / opnemen:

 • Digitaal inzien en ondertekenen van HR documenten: arbeidsovereenkomst, loonheffingsformulier
 • Uploaden van documenten vanuit HR workflows, zoals kopie ID-bewijs en VOG bij indiensttreding
 • Verlof aanvragen / opnemen
 • Inzicht in verlofperiodes
 • Inzicht in saldi en berekening van compensatie-uren en verlof
 • Eigen gegevens, zoals adres, contactgegevens, loonheffingskorting, inzien en onderhouden

Communicatie en ECD

De berichtenmodule in RemotePro is ook vergelijkbaar met WhatsApp. Alleen ontvangen medewerkers in RemotePro geen notificatie op het moment dat er een nieuw bericht of verzoek aan hen gestuurd is. Als de medewerker inlogt, worden deze op het dashboard gesignaleerd. Het ECD in RemotePro bevat in vergelijking met Reware App de basisfunctionaliteit van het ECD inclusief Omaha.