skip to Main Content

Maar dan ook écht

voor de thuiszorg.

Zowel uw primaire als backoffice processen worden naadloos ondersteund in onze slimme software. Uw gebruikers zien altijd welke taken nog open staan en het systeem denkt mee wat de beste keuze is en borgt uw vastgelegde procesworkflows. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste functionele domeinen binnen de software.

Zorgverlener app Neem contact op

Zorgverlener app

Met de Reware App hebben zorgverleners alle relevante gegevens altijd en overal tot hun beschikking. De Reware App is voor zorgverleners dé mobiele toegang. In de Reware App is het Elektronisch Cliënten Dossier van de cliënt geïntegreerd, waarmee zorgverleners bij de cliënt thuis alle relevante informatie beschikbaar heeft, digitaal kan rapporteren en het zorgdossier kan bijwerken.

Naast het ECD van de cliënt bevat de Reware App uiteraard de planning van de medewerker, met verschillende extra opties. Ook kan de zorgverlener via de App zijn arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen en de workflow rondom indiensttreding afhandelen, maar bijvoorbeeld ook verlof aanvragen en saldi van compensatie-uren en verlof inzien.

De Reware App is voor zorgverleners verder een belangrijk communicatiemiddel. Via digitaal berichtenverkeer (vergelijkbaar met WhatsApp) kunnen medewerkers onderling informatie uitwisselen en elkaar berichten sturen. De Reware App geeft de gebruiker een notificatie als er een bericht is ontvangen (ook als de gebruiker niet actief is in de app op dat moment).

Elektronisch Cliënten Dossier incl. Omaha

Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in de Reware App bevat alle relevante informatie voor de zorgverlening aan de cliënt. Organisaties kunnen eigen formulieren toevoegen aan het ECD. Geïntegreerd in het ECD is de Omaha systematiek. Reware heeft als een van de eerste software leveranciers de Omaha certificering ontvangen Stichting Omaha System Support. Complimenten waren er voor de gebruiksvriendelijke en getrouwe werking van de software.

Via het ECD kunnen zorgverleners onder meer:

 • Rapporteren
 • Zorgplannen maken en bijwerken conform de Omaha systematiek
 • Evalueren
 • Het medisch dossier bijhouden, inclusief de mogelijkheid om foto’s en documenten te uploaden en in te zien
 • Organisatie-specifieke zorgvragenlijsten invullen

Planning

Naast het inzien van hun eigen planning en het kunnen registreren van de gewerkte uren, kunnen medewerkers onder meer:

 • Teamplanning inzien
 • Planningen ruilen met collega’s
 • Inschrijven op openstaande planningen en routes
 • Planningen wijzigen (of een verzoek daartoe indienen)
 • Collega planning inzien

HR participatie en salaris informatie

Medewerkers kunnen via de Reware App documenten digitaal afhandelen, maar ook hun eigen gegevens beheren en eenvoudig verlof aanvragen / opnemen:

 • Digitaal inzien en ondertekenen van HR documenten: arbeidsovereenkomst, loonheffingsformulier
 • Uploaden van documenten vanuit HR workflows, zoals kopie ID-bewijs en VOG bij indiensttreding
 • Verlof aanvragen / opnemen
 • Inzicht in verlofperiodes
 • Inzicht in saldi en berekening van compensatie-uren en verlof
 • Eigen gegevens, zoals adres, contactgegevens, loonheffingskorting, inzien en onderhouden

Communicatie

De Reware App biedt medewerkers een beveiligd platform voor onderlinge communicatie. Via de berichtenmodule kunnen medewerkers communiceren via berichten, vergelijkbaar met WhatsApp. Van verzoeken en berichten die aan de medewerker zijn gericht wordt door de Reware App een notificatie gegeven, ook als de gebruiker op dat moment niet actief is in de App. Zo mis je geen bericht, ook niet als je bij een cliënt bent.