skip to Main Content

Maar dan ook écht

voor de thuiszorg.

Zowel uw primaire als backoffice processen worden naadloos ondersteund in onze slimme software. Uw gebruikers zien altijd welke taken nog open staan en het systeem denkt mee wat de beste keuze is en borgt uw vastgelegde procesworkflows. Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste functionele domeinen binnen de software.

Bekijk modules Neem contact op

Planmodule

Al dan niet in combinatie met de roostermodule, maakt u met de intelligente planborden snel en overzichtelijk passende matches tussen cliënt en zorgverlener. De software borgt dat u geen zorgmoment vergeet en alleen bevoegde en beschikbare medewerkers inzet. Bij het maken van de beste match tussen cliënt en zorgverlener biedt het systeem inzicht in:

  • welke zorgverleners nog uren moeten inhalen
  • welke zorgverleners reeds eerder bij de cliënt werkzaam zijn geweest, zodat u hetzelfde gezicht weer kunt aanbieden
  • wat de afstand is tussen het adres van de cliënt en zorgverlener
  • welke eventuele werkrestricties (huisdieren, roken, man/vrouw, etc.) van toepassing zijn
  • het competentieniveau van de beschikbare medewerkers

Om eenvoudig en efficiënt te kunnen plannen, beschikt Reware over een specifiek planbord voor zorg die in blokken wordt gepland (veelal in de WMO) en zorg die in routes wordt gepland (veelal in de V&V).

Roostermodule

Met de roostermodule bent u in staat om uw personeelsbestand effectief en efficiënt te roosteren, rekening houdend met de arbeidstijdenwet, voorkeuren van zorgverleners, vakanties en bereikbaarheidsdiensten, etc.

Vanuit de Roostermodule roostert u het basisrooster door naar de toekomst. Het rooster biedt u de mogelijkheid eenvoudig in te spelen op eventuele bijzonderheden. De zorgverlener kan zelf via het zorgverlener portaal of de App meekijken in het rooster, verlof aanvragen en inschrijven op routes die nog openstaan.

Salaris module

Recare biedt als totaaloplossing ook een uitgebreide salarismodule, die geheel conform de CAO VVT de salarissen uitrekent. Loonregelingen, gewerkte dagen en uren, ORT, compensatie- en verlof, reiskosten, etc., worden binnen Recare berekend en over de periodes bijgehouden, inclusief correcties. Het resultaat biedt u via een (automatische) koppeling aan bij uw salarispakket die de bruto naar netto berekeningen uitvoert en de loonstroken oplevert. Deze koppelen vervolgens weer aan het Recare medewerkerdossier, zodat de zorgverlener deze via het eigen portaal weer kan inzien.

HR module

Via de HR module kunt u uw personeelsadministratie digitaal beheren en bewaken. De HR module zorgt er voor dat uw medewerkers online in hun eigen portaal de arbeidsovereenkomst kunnen ondertekenen, het loonheffingsformulier kunnen invullen en ondertekenen en hun ID bewijs kunnen uploaden, etc. Medewerkers kunnen alle verplichte documenten eenvoudig en digitaal aanleveren. Via Recare borgt en bewaakt u dat de documenten tijdig en correct worden ontvangen. Het personeelsdossier van de medewerker is volledig digitaal opgenomen in Recare.

Facturatie, declaratie en berichtenverkeer

In Recare wordt het gehele backoffice proces van de zorg afgehandeld, van het verwerken van zorgtoewijzingen en indicaties tot de facturatie en declaratie van de geleverde zorg.

In de zorg wordt voor het uitwisselen van zorgtoewijzingen, declaraties, start zorg, einde zorg, etc. gewerkt met digitale berichten. Hiervoor heeft de software een koppeling met Vecozo voor de uitwisseling van deze digitale berichten. Vanuit deze koppeling vloeit de informatie automatisch uw zorg- en financiële processen in. De software borgt dat u tijdig, juist en volledig uw berichten verstuurt en ontvangt en zodoende altijd uitgelijnd bent met de keten.