skip to Main Content

De privacy policy

van Reware

In deze Privacy Policy behandelen we het Cookie Beleid en het Informatiebeveiligings Beleid van Reware.

Privacy & Cookie Beleid Website

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.reware.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.reware.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Reware NL B.V., kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@reware.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

Reware maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website www.reware.nl bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

Reware plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Reware en informatiebeveiliging

 

 1. Opdrachtnemer verzamelt in haar software persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie met als enige doel de administratieve processen voor gebruikers van haar opdrachtgever te automatiseren en te faciliteren, zoals contractueel vastgelegd met opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer heeft, buiten contractueel vastgelegd support, geen toegang tot deze informatie en verstrekt deze gegevens niet aan derden.
 3. De persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever.
 4. Wanneer de opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkenen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 7. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
 8. Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 9. De opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
  • Een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  • Type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  • Van hoeveel personen de persoonsgegeven betrokken zijn bij het datalek;
  • De identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  • De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  • De oorzaak van het datalek;De duur van het datalek en het ontstaansmomen
 10. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet nakomen van de overeenkomst door de opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 11. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.
 12. Wanneer de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, zal de opdrachtnemer de persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst teruggeven aan de opdrachtgever en/of vernietigen.