Cliëntenbeheer

Zorgafspraken opstellen & naleven

Recare bewaakt deadlines, genereert de noodzakelijke documenten en archiveert. Recare rapporteert en informeert. Overzichtelijke managementinformatie, betrouwbaar en up-to-date. Relevante instrumenten waarmee u kunt sturen, plannen, opstellen en naleven. Meten is weten. Weten is juist handelen.

In zorg / uit zorg

Alles onder controle

Cliëntenbeheer optima forma. De indicatie automatisch opgehaald en vastgelegd, de best passende medewerker snel gevonden. Binnen 24 uur is de cliënt in zorg. Evaluatiemomenten, zorgdossier en

 bijzonderheden van de cliënt worden overzichtelijk en toegankelijk vastgelegd. Met eenvoudige rapportages kan het zorgverloop worden gevolgd en kan er eventueel -op basis van de toekomstige behoefte van de cliënt- zorg worden bijgeschakeld, maar niet zonder de noodzakelijke indicaties. Het uit-zorg proces is even overzichtelijk. Signalering, ruim voordat de indicatie is verlopen. De cliënt kan alleen in zorg blijven wanneer de indicatie wordt verlengd. U mist geen cliënt meer omdat u geen zorg verleent, u mist geen omzet meer omdat er zorg zonder indicatie wordt verleent.

clientbeheer_1

Indicatie

Zorgafspraken stipt nageleefd

Het fundament van iedere zorgverlening: de indicatie. Recare haalt de indicatie op, zodat de gegevens foutloos worden ingevoerd in Recare. Recare zoekt en plant de zorg. Koppelt de juiste medewerker aan de cliënt en houdt rekening met behoeften en eisen, met bevoegd en bekwaam. Werkbriefjes worden electronisch ingevuld en aangeleverd, vergeleken met de verleende indicatie en verwerkt in de financiele- en salarisadministratie. Deze gegevens, samen met het contract dat is overeengekomen met de opdrachtgever, vormen de basis voor de facturatie. Het voordeel van één alles omvattend pakket: van indicatie tot factuur, alles stipt nageleefd. Gegarandeerd.

Zorgdossier

Achter slot en grendel, maar bereikbaar

Het Zorgdossier, noodzakelijk voor een degelijke continuïteit van de zorg. In traditionele zorgprocessen vaak kind van de rekening. Recare regelt dat zorgdossiers worden bijgehouden op de manier zoals geëist wordt door toezichthouders. Het zorgdossier maakt deel uit van de basisgegevens van een cliënt, naast de stamgegevens, verslagen, zorgindicatie en zorginzet. Alles wordt elektronisch bijgehouden en overzichtelijk en eenduidig vastgelegd. Eenvoudig in te zien, terwijl we er voor hebben gezorgd dat onbevoegden de gegevens niet kunnen bereiken.

clientbeheer_3

Verantwoorde zorg

Kwaliteiten inzichtelijk

Een bovengemiddelde kwaliteit biedt u voorsprong op concurrenten. Kwaliteit staat of valt met de kwaliteit van de geleverde zorg, van het proces en van medewerkers. Recare regelt alles optimaal. Recare legt vast hoe het is gesteld met de kwaliteit van uw medewerkers. Diploma’s, bevoegd- en bekwaamheden worden geregistreerd. U kunt cliënten garanderen dat zij met gekwalificeerde zorgverleners te maken krijgen. Recare adviseert u over welke kwaliteiten uw medewerkers in de toekomst moeten beschikken, om de continuïteit van uw organisatie te garanderen. U kunt bijtijds adequate opleiding en scholing inzetten en cliënten altijd passende zorg bieden. U bouwt  aan maximale inzet van  medewerkers en aan een superieure kwaliteit.

Cliënttevredenheid

Geen evaluatie gemist

Tevreden cliënten, daar gaat het om. Om te weten of cliënten tevreden zijn, is vragen de meest eenvoudige methode. Recare schrijft voor wanneer er een evaluatie bij een client moet worden uitgevoerd. Niet te missen. Wanneer de reacties van de client aanleiding zijn voor vervolgacties, worden deze door Recare in het systeem vastgelegd en gevolgd. Recare ontgaat geen enkele evaluatie.
Ook andere aspecten van cliëntenzorg en kwaliteit zijn een onderdeel van het integrale zorgproces in Recare. Feitelijk is het zo dat Recare constant interne audits uitvoert, signaleert en rapporteert wanneer een onderwerp aandacht verdient. Cliënttevredenheid en kwaliteitszorg als integraal en niet te vermijden onderdeel van het zorgproces.