Remote Pro

Remote Pro. Betrek uw zorgverlener meer bij uw processen.

Altijd en overal real-time inzicht en overzicht. Voor directe en indirecte medewerkers. Remote Pro maakt Recare mobiel en onafhankelijk van het medium. Recare, naadloos gecombineerd met Remote Pro, geeft maximaal grip op alle zorgprocessen -in de thuiszorg en intramuraal- en zorgt voor optimale efficiëntie. Dat is Zorg 2.0.

Remote Pro

Relevante data altijd bereikbaar

De stand van zaken per minuut inzichtelijk op smartphone, iPhone, tablet, bewonersterminal, informatiezuil of PC. Remote Pro is door de gebruiker volledig aan te passen aan eigen wensen. Remote Pro kent de rol van de gebruiker en presenteert alleen informatie die voor deze gebruiker relevant is. Afhankelijk van de rol van de gebruiker is informatie te raadplegen en te bewerken. Data wordt doorlopend met de cloud gesynchroniseerd en veilig opgeslagen. Valt de verbinding onverhoopt weg, kan gewoon worden doorgewerkt. Zodra de verbinding is hersteld, worden de gegevens automatisch bijgewerkt. Remote Pro geeft optimale bewegingsvrijheid en maximaal overzicht en inzicht. Remote Pro: de real-time toegangspoort voor Zorg 2.0.

Planning en Agenda

Centraal en persoonlijk

 • Centraal opgestelde planning ontvangen
 • Afspraken in de planning accepteren of afwijzen
 • Geaccepteerde afspraken overzetten in eigen agenda
 • Zelf afspraken wijzigen en toevoegen
 • Eigen agenda opstellen
 • Eigen gemaakte en wel/niet geaccepteerde afspraken zijn centraal zichtbaar
 • Terugkoppeling van de status van de afspraken naar de planning
 • Geografische weergave van de dagplanning
 • Routeplanner naar eerstvolgende afspraak

Informatie

Alles over de cliënt

 • Contactpersonen, huisarts en 1e verantwoordelijke bij een cliënt opvragen
 • Zien welke collega’s dienst hebben en aangemeld zijn
 • Indicatiegegevens opvragen o.a.
  • Geïndiceerde producten met begin- en einddatum
  • Bandbreedte en realisatie v.s. indicatie
 • Verzoek voor herindicatie kunnen vastleggen
 • Cliëntgegevens inzien, o.a. contactgegevens en familiesituatie
 • Bezoekhistorie opvragen
 • Cliëntdossier met behandelingsfoto’s, meetwaarden en berichten

Registratie

Urenregistratie geautomatiseerd

 • Automatische urenregistratie via start/stop functie en ingebouwde klok real-time
 • Handmatige registratie
 • Registratie van cliëntgerichte uren en niet-cliëntgerichte uren
 • Per urensoort kunnen afronden van de geregistreerde tijd
 • Bij meerdere producten binnen 1 bezoek, automatisch tijd verdelen
 • MSVT registratie
 • Overzicht opvragen van de eigen geregistreerde uren per dag, week, periode of zelf aan te geven begin- en einddatum

Communicatie

Direct contact

 • Direct bellen met o.a. cliënt, contactpersoon, huisarts, collega
 • Slim zoeken in eigen telefoonlijst met:
  • cliënten
  • contactpersonen
  • 1e verantwoordelijken
  • collega’s (met indicatie of deze ingelogd zijn)
  • huisartsen, ziekenhuizen, fysio-praktijken
 • het zelf kunnen aanvullen met eigen contactpersonen
 • Berichtencentrum met:
  • ontvangen en opstellen van teamberichten
  • berichten lezen of opstellen in het cliëntdossier t.b.v. overdracht aan collega
  • ontvangen en opstellen van berichten, geschikt voor gebruik binnen de eigen organisatie